Grafika udostępniona przez organizatora: Akademia Muzyczna w Krakowie

Akademia Muzyczna w Krakowie zaprasza na Koncert Orkiestry Barokowej.

23 listopada (sobota), godz. 18.00

Muzyka dawna oraz praktyki jej wykonywania stanowią ważny rozdział prac badawczych, naukowych i programowych Akademii Muzycznej w Krakowie. Do grupy kompozytorów objętych zainteresowaniem badaczy stylistyki wykonawczej w kontekście jej autentyzmu należy także Wolfgang Amadeusz Mozart. Stylistyczną interpretację dzieł jednego z największych geniuszy w dziejach muzyki, a także utwory J.M. Krausa i L. Boccheriniego  będzie można usłyszeć podczas koncertu, który odbędzie się w Auli Florianka.

Szczegóły na stronie.