Grafika udostępniona przez organizatora: Galeria Szara Kamienica

Galeria Szara Kamienica zaprasza na wernisaż wystawy: Zamieszkiwanie”.

23 (listopada), godz. 20.00

Kuratorką wystawy jest Marta Lisok, która zogniskowała prace  wokół  tęsknoty młodych za materialnością. Kuratorka pokazuje sposób, w jaki artyści próbują radzić sobie z wszechobecną cyfryzacją – także stereotypowych wzorców reprezentacji. Prezentowane prace wskazują na niebezpieczeństwa skażenia percepcji „w dobie wizualnej ekstazy”. Młodzi próbują za wszelką cenę „pochwycić” materialność, która wymyka się w niekontrolowany sposób – zredefiniować ją, ukonstytuować z pozycji nieufnego obserwatora.

Szczegóły na stronie.