Grafika udostępniona przez organizatora: Muzeum Krakowa

Muzeum Krakowa zaprasza na debatę Krakowskie Kolokwium: „Sprawa polska na konferencji paryskiej. W 100-lecie wydarzeń”.

19 listopada (wtorek), godz. 18.00

W nowym ładzie, jaki miał się ustalić po zakończeniu I wojny światowej, kwestia polska stanowiła jeden z wielu ważnych elementów układanki politycznej. Alianci, opracowując zasady nowego porządku europejskiego, dużo miejsca poświęcili sprawom polskim. Najbardziej znanymi jej reprezentantami w Paryżu byli Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. Problemem, który utrudniał sformułowanie rozwiązań w kwestii polskiej, a zarazem wpływał na sytuację delegacji, był niekorzystny układ sił politycznych i rozbieżność interesów państw decydujących o losach powojennego świata. Francja zasadniczo była ambasadorem polskich interesów w Wersalu, ale tylko w zakresie ukształtowania granicy zachodniej. Chodziło o osłabienie państwa niemieckiego, w związku z tym Francja gotowa była poprzeć wszystkie polskie roszczenia dotyczące Górnego Śląska, Pomorza, Prus Wschodnich. Mniej chętnie odnosiła się do oczekiwań Polaków co do granicy wschodniej.

Szczegóły na stronie.