Grafika udostępniona przez organizatora: Muzeum Gorlice

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaprasza na premierę filmu: „Wieś wirtualna – historia prawdziwa”.

14 listopada (czwartek), godz. 14.00

Filmu, który jest rekonstrukcją cyfrową architektury łemkowskiej wsi Bartne. Rekonstrukcja zrealizowana została według stanu na lata 30. XX wieku, na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych: inwentaryzacyjnych, fotograficznych i katastralnych. Bartne, położone w Beskidzie Niskim od l. 70. XX w. stanowi zespół ruralistyczno-architektoniczny, który nie zachował się w swojej pierwotnej formie.

Szczegóły na stronie.