Grafika udostępniona przez organizatora: MCK SOKÓŁ

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza na spotkanie autorskie wokół antologii „Poeci Sądecczyzny” prof. Bolesława Farona.

13 listopada (środa), godz. 17.00

Zapraszamy na wieczór poetycko-muzyczny, podczas którego wystąpią „Kompania Artystyczna – Barbara i Aleksander Porzuckowie” z Przyjaciółmi.

Szczegóły na stronie.