Grafika udostępniona przez organizatora: JCC Krakow

JCC Krakow zaprasza na wykład rabina Aviego Baumola: „Miasta Izraela”.

5 listopada (wtorek), godz. 17.00

Miszna uczy, że Izrael był nasycony świętością. Choć świętość ta koncentrowała się w Jerozolimie, to w ciągu ostatniego tysiąclecia w całym Izraelu powstawały święte miasta. Opierając się na źródłach i odkrywając unikalne tradycje związane z tymi miastami, będziemy badać świętość Ziemi Obiecanej.

Szczegóły na stronie.