Grafika udostępniona przez organizatora: CSW Solway

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay zaprasza na wernisaż malarstwa Wojciecha Pietrasza „Ogień”.

4 października (piątek), godz. 19.15

Obrazy Pietrasza są jak płótna, które od zarania towarzyszyły ludzkiej fizjologii, by stać się jej utrwalonym śladem. Jak prześcieradła, na których ludzie się rodzą, umierają, które rozkładają jako obrus „ołtarza miłości”, ale także jak ręczniki czy wręcz szmaty, w które wyciera się krew po dokonaniu zabójstwa czy uboju. W pracach, które Wojciech Pietrasz zdecydował się odsłonić w prezentowanej wystawie, konfrontuje siebie i odbiorców z towarzyszącym człowiekowi od zarania „bólem bytu”. A zatem z cielesnością, ułomnością, lękiem, utratą, ekstazą, władzą oraz rywalizacją. Przelewając odczucia wywołane tą osobistą i uniwersalną konfrontacją na płótna, zdejmuje z siebie i z człowieka generalnie ostatnią, najintymniejszą zasłonę.

Szczegóły na stronie.