Grafika udostępniona przez organizatora: MCK SOKÓŁ

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zaprasza na IV Kongres Kultury Regionów.

15 – 18 października (wtorek – piątek)

Wydarzenie poruszające tematy z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, stanowiące forum wymiany idei i pomysłów upowszechniających wiedzę o kulturze regionów. W ramach Kongresu odbędą się liczne wykłady, panele dyskusyjne oraz warsztaty.  Tegoroczny Kongres odbędzie się pod hasłem: SACRUM-PROFANUM. Oś istnienia.

Szczegóły na stornie.