Grafika udostępniona przez organizatora: Kino SOKÓŁ

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza na przedpremierowy pokaz filmu „Portret Polaka”.

21 sierpnia (środa), godz. 19.00

Uroczysta przedpremiera w dniu 78. rocznicy śmierci Bolesława Barbackiego. Po pokazie spotkanie z udziałem twórców filmu. Film o Bolesławie Barbackim, wielkim Polaku, wspaniałym sądeczaninie, malarzu, aktorze, nauczycielu, działaczu społecznym i prezesie Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ. Prawdziwa opowieść o człowieku renesansowym, człowieku odkrytych i nieodkrytych talentów, który bardzo zasłużył się dla swojej małej ojczyzny.

Szczegóły na stronie.