Grafika udostępniona przez organizatora: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida zaprasza na spacer: „Nowa Huta w architekturze”.

6 lipca (sobota), godz. 11.30

Spacer w ramach projektu Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie i obchodów 70-lecia Nowej Huty. Nowa Huta to jeden z wielu przykładów tzw. nowych miast, które po drugiej wojnie światowej powstawały po obu stronach żelaznej kurtyny. Trwający blisko pół wieku ciągły rozwój dzielnicy sprawił, że współcześnie stanowi ona żywy podręcznik historii architektury oraz pokazuje kontekst zmian cywilizacyjnych zachodzących w świcie w okresie zimnej wojny. W trakcie spaceru przestrzeń i budynki Nowej Huty posłużą jako tło dla pokazania jak zmieniał się powojenny świat, jakie problemy ogniskowały życie społeczne i kulturalne Europy.

Szczegóły na stronie.