Grafika udostępniona przez organizatora: MCK SOKÓŁ

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zaprasza na XX Międzynarodowy Festiwal i XVIII Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari.

27 kwietnia – 5 maja

Festiwal i Konkurs, odbywające się cyklicznie co 2 lata nieprzerwanie od 1985 roku, szybko stały się czymś więcej niż tylko rywalizacją śpiewaków na scenie, promując sztukę operową lokalnie, w Małopolsce, na poziomie krajowym i międzynarodowym. W tym roku organizatorzy spodziewają się 81 młodych śpiewaków z 14 krajów świata.

Szczegóły na stronie.