Grafika udostępniona przez organizatora: MCK SOKÓŁ

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zaprasza do udziału w wydarzeniu: „3. Regionalne Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich”.

20 marca (środa), godz. 9.00

Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu tradycyjnego stroju, muzyki, obrzędowości (zwyczaje i obrzędy), reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej.

Szczegóły na stronie.