Grafika udostępniona przez organizatora: Galeria Szara Kamienica

Galeria Szara Kamienica zaprasza na wernisaż wystawy Moniki Drożyńskiej: „Something Is No Yes”.

16 marca (sobota), godz. 19.00

No Tak. Coś jest nie tak. Jest brak. I ta galeryjna opowieść, rozpisana na trzy sale, 16 haftów czarną nitką na białym tle, jeden białą na białym tle, dwa filmy wideo i dwie instalacje z tkaniny jest właśnie o braku. O niezapewnieniu odpowiedniej ilości opieki. O nieprzestrzeganiu norm liberalnej demokracji. O nieuwzględnianiu kobiet w narracjach o przeszłościach i teraźniejszościach. Wreszcie o niedostatkach języka, słów, których zawsze jest za mało, by opisać współczesność. Jest to też być może wystawa o wszystkim, czego na niej w końcu zabrakło. Lub też jest brakiem samym w sobie.

Szczegóły na stronie.