Grafika udostępniona przez organizatora: Kino SOKÓŁ

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza na pokaz filmu: „Ja, Claude Monet”.

14 marca (czwartek)

Korzystając z prywatnych listów i innych pism artysty film „Ja, Claude Monet” ukazuje nowe spojrzenie na człowieka, który nie tylko namalował obraz, który dał początek impresjonizmowi w malarstwie (pod tytułem „Impresja, wschód słońca”), ale który był prawdopodobnie najbardziej wpływowym i znanym malarzem XIX i początku XX wieku.

Szczegóły na stronie.