Grafika udostępniona przez organizatora: MHK w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na debatę: Krakowskie Kolokwium: Czy Kraków był i jest konserwatywny? W 150. rocznicę publikacji „Teki Stańczyka”.

12 lutego (wtorek), godz. 18.00

Kraków postrzegany jest jako jedno z najbardziej konserwatywnych spośród polskich miast. Na wizerunek ten niewątpliwie ma wpływ dziedzictwo myśli politycznej krakowskich konserwatystów, zwanych stańczykami, jednak nie bez znaczenia jest również okres PRL-u, kiedy to władza komunistyczna po niekorzystnych dla siebie wynikach referendum w 1946 roku i wyborów parlamentarnych dwa lata później wytworzyła obraz miasta jako ośrodka kołtunerii. Opinia o krakowskim konserwatyzmie często przytaczana jest przy analizie politycznych decyzji nie tylko mieszkańców miasta, lecz także Małopolski, codziennych zachowań krakowian oraz w ocenach środowiska artystycznego. Paneliści postarają się odpowiedzieć na pytanie, czym jest konserwatyzm i czy Kraków był – i czy jest nadal – jego „ostoją” na ziemiach polskich.

Szczegóły na stronie.