Grafika udostępniona przez organizatora: TMHZK

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zaprasza na Odczyty Naukowe.

12 lutego (wtorek), godz. 17.15

red. Konrad Myślik: „Nieznane dokumenty z początku XX wieku – prezentacja >>Planu Sieci Tramwajowej dla W [- ielkiego] Krakowa z uwzględnieniem przyszłego rozwoju miasta. SZKIC!<<„.

Siedziba Towarzystwa przy ul. św. Jana 12 w Krakowie (Sala Odczytowa na I piętrze)

Szczegóły na stronie.