trębaczTrzebińskie Centrum Kultury – Dwór Zieleniewskich zaprasza na benefis 70-lecia działalności kulturalnej i artystycznej Tadeusza Trębacza. Wydarzenie odbędzie się 7 maja 2015 r. o godz. 17.00.

Kariera zawodowa Tadeusza Trębacza związana była z regionem Podbeskidzia i Ziemi Żywieckiej. Pracował on m.in. jako nauczyciel, instruktor harcerski, a także dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

Całe swoje życie zawodowe poświęcił działalności artystycznej w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Był organizatorem, pomysłodawcą i realizatorem wielu poczynań w zakresie kultury, począwszy od budowy czy remontów placówek oświatowych i kulturalnych po inicjowanie i prowadzenie wielu imprez artystycznych od folkloru po muzykę rozrywkową i klasyczną. W 2014 roku wydał książkę-pamiętnik „Hej ode wsi do miasta”.

Wstęp wolny.