Już w najbliższy weekend, 26-27 maja, druga odsłona XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Tym razem zwiedzający będą mieli okazję poznać zabytki architektury drewnianej znajdujące się w Bartnem, Łosiu, Zalipiu, Dołędze i Nowym Sączu.
W zagrodzie w Łosiu odbędzie się spotkanie z łosiańskimi maziarzami, którzy opowiedzą o tym, jak wyglądały tradycje i obyczaje związane z handlem mazią, ludowym produktem pochodnym ropy naftowej, wydobywanej dawniej na tym terenie. W Bartnem zwiedzający będą mogli posłuchać interesującego wykładu dr Agnieszki Gronek, poświęconego analizie znaczenia poszczególnych elementów XVIII-wiecznego ikonostasu, który znajduje się w tamtejszej cerkwi i który łączy w sobie tradycje chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. O dawnej obrzędowości pogrzebowej opowie natomiast prof. dr hab. ks. Józef Marecki z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII, którego wykład odbędzie się w kościele rzymskokatolickim z Łososiny Dolnej. Z kolei ci, którzy zdecydują się odwiedzić zbór ewangelicki ze Stadeł, będą mogli wysłuchać wykładu dr Lucyny Rotter dotyczącego estetyki oraz symboliki strojów kolonistów niemieckich. Dla wielbicieli kultury ludowej wyjątkowo interesująca będzie zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu, po której oprowadzi gości wnuczka malarki. W sobotę etnograf Teresa Komornicka-Rościszewska poprowadzi spotkanie z zalipiańskimi malarkami. Z kolei miłośnicy historii z pewnością chętnie udadzą się do dworu w Dołędze, będącego świadkiem wielu niezwykłych wydarzeń. Jednemu z nich, rabacji chłopskiej z 1846 r., poświęcony będzie osobny wykład, który wygłosi kustosz dworu – Władysław Konieczny.

Biorąc udział w Dniach Dziedzictwa warto także robić zdjęcia detalom architektonicznym, fakturze drewna, ornamentyce i wziąć udział konkursie fotograficznym „Sęk w interpretacji”, w którym do wygrania jest aparat Leica.

Niektóre punkty programu są objęte rezerwacją, której można dokonać telefonicznie (tel.: 12 423 35 55) w dniach 21–25 maja, w godz. 10.00–17.00.

Szczegółowy program znajduje się na stronie www.dnidziedzictwa.pl.

Partnerami Małopolskiego Instytutu Kultury, organizatora wydarzenia, a jednocześnie gospodarzami obiektów, jest sześć małopolskich muzeów: Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.